Fukowski Travel

 

grodziec

WYJAZD             08.00 – wyjazd sprzed budynku szkoły

 

  •      GRODZIEC -     pobyt w Ośrodku Edukacji Leśnej : wizyta w Izbie Edukacyjnej ,

                                spacer ścieżką w koronach drzew(specjalnie pobudowane

                                platformy na wysokości 8 m.) , obserwacja zwierząt w zagrodzie

                                wolnościowej,spacer ścieżką edukacyjną z pracownikiem

                                nadleśnictwa – poznamy tajemnice lasu , chata grodziecka ,ognisko.

  •       GOŁUCHÓW -   spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie wystaw w

                                Muzeum Leśnictwa – „ Spotkanie z lasem” na

                                ekspozycji zobaczymy siedliska leśne, różne gatunki

                                drzew leśnych występujących w Polsce. Integralną

                                częścią wystawy jest ekspozycja roślin, zwierząt i

                                grzybów zagrożonych wyginięciem. Zwiedzanie

                                „Owczarni” gdzie znajdują się narzędzia i maszyny używane w hodowli.

                                                

 

Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym o podwyższonym standardzie, opłaty parkingowe,

                             opieka pilota, przewodnik muzealny wizyta w Izbie Edukacyjnej.

 

 

  • Cena podana dotyczy wyjazdu w środy gdzie wejście do Muzeum jest bezpłatne w przypadku innego dnia koszt                                               wejścia do Muzeum Leśnictwa wynosi 4 zł, dodatkowo Powozownia + Owczarnia – 4 zł .